traktory HATTAT

V roku 2002 sa začali jednania so spoločnosťou Valtra Inc., Fínsko, ktorá je jednou s najdôležitejších značiek na svetovom trhu. Ako výsledok týchto jednaní bola v roku 2003 uzatvorená „Dohoda o technickej spolupráci“ so spoločnosťou Valtra Inc. V súlade s touto dohodou sa stala spoločnosť Hatta Tarim distribútorom značky Valtra Inc v Turecku. V roku 2004 boli dokončené výrobné zariadenia potrebné pre výrobu traktorov značky VALTRA. V roku 2007 sa traktory série A vyrábajú v súlade s „Dohodou o technickej spolupráci“ uzatvorenou s firmou Valtra Inc. Na lokálnom trhu boli predstavené pod značkou HATTAT. V roku 2010 bola firme Hattat udelená cena " Traktor roka " v Európe, čo bolo prvým krokom, aby sa HATTAT stal celosvetovou značkou.