BOBRUISKSELMASH - závesná technika

"Bobruiskselmash" je jedným z najstarších výrobcov poľnohospodárskych strojov a zariadení v Bieloruskej republike s viac ako 60 ročnou históriou. Spoločnosť vedie aktívnu politiku smerovania k dobýjaniu vedúceho postavenia vo výrobe poľnohospodárskej závesnej techniky.