FORD TRUCKS a ďalší spokojný zákazník. Ktorý model FORD TRUCKS bude ten Váš?

  • 21. júl 2019

Konateľ našej spoločnosti odovzdal ďalších 5 nových ťahačov FORD TRUCKS 1848T v prevedení s jednookruhovou hydraulikou HYVA. Prajeme veľa šťastných kilometrov!